After sex conversation, naglalakad papuntang sakayan ng jeep.

After sex conversation, naglalakad papuntang sakayan ng jeep.
Ako: Lamig a.
Siya: Oo nga e. Parang umulan. Basa ba kanina?
Ako: Ikaw? Oo. Basa ka.
Siya: Gago.

Categories